Bàn Văn Phòng Phổ Thông

Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Xóa hết
-19%
 Bàn chữ L E-Square BTP02-1612 (W1600/1200 x D600/500 x H750mm)

Bàn chữ L E-Square BTP02-1612 (W1600/1200 x D600/500 x H750mm)

2,550,000₫ 3,150,000₫

-20%
 Bàn chữ L E-Square BTP01-1412 (W1400/1200 x D600/500 x H750mm)

Bàn chữ L E-Square BTP01-1412 (W1400/1200 x D600/500 x H750mm)

2,350,000₫ 2,950,000₫

-19%
 Bàn chữ L E-Ovani BTP03-1412 (W1400/1200 x D600/500 x H750mm)

Bàn chữ L E-Ovani BTP03-1412 (W1400/1200 x D600/500 x H750mm)

2,190,000₫ 2,700,000₫

-18%
 Bàn chữ L E-Ovani BTP04-1612 (W1600/1200 x D600/500 x H750mm)

Bàn chữ L E-Ovani BTP04-1612 (W1600/1200 x D600/500 x H750mm)

2,290,000₫ 2,800,000₫

-22%
 Bàn họp dài E-Ovani BHO-2010 (2000x1000x750 mm)

Bàn họp dài E-Ovani BHO-2010 (2000x1000x750 mm)

2,190,000₫ 2,800,000₫

-21%
 Bàn họp dài E-Ovani BHO-2412 (2400x1200x750 mm)

Bàn họp dài E-Ovani BHO-2412 (2400x1200x750 mm)

3,050,000₫ 3,850,000₫

-19%
 Bàn họp dài E-Square BHS-2412 (2400x1200x750 mm)

Bàn họp dài E-Square BHS-2412 (2400x1200x750 mm)

3,200,000₫ 3,950,000₫

-20%
 Bàn họp dài E-Square BHS-2010 (2000x1000x750 mm)

Bàn họp dài E-Square BHS-2010 (2000x1000x750 mm)

2,790,000₫ 3,500,000₫

-19%
 Bàn họp dài E-Square BHS-3612 (3600x1200x750 mm)

Bàn họp dài E-Square BHS-3612 (3600x1200x750 mm)

6,050,000₫ 7,500,000₫

-11%
 Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Square BCS-1412 (1400x1200x750 mm)

Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Square BCS-1412 (1400x1200x750 mm)

2,750,000₫ 3,100,000₫

-21%
 Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Square BCS-1212 (1200x1200x750 mm)

Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Square BCS-1212 (1200x1200x750 mm)

2,300,000₫ 2,900,000₫

-11%
 Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Ovani BCO-1412 (1400x1200x750 mm)

Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Ovani BCO-1412 (1400x1200x750 mm)

2,750,000₫ 3,100,000₫

-21%
 Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Ovani BCO-1212 (1200x1200x750 mm)

Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Ovani BCO-1212 (1200x1200x750 mm)

2,300,000₫ 2,900,000₫

-21%
 Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Square BCS-1212 (1200x1200x750 mm)

Bàn văn phòng cụm 2 chỗ E-Square BCS-1212 (1200x1200x750 mm)

2,300,000₫ 2,900,000₫

-27%
Bàn văn phòng đơn E-Square BDS-1206

Bàn văn phòng đơn E-Square BDS-1206 (1200x600x750 mm)

1,350,000₫ 1,850,000₫

-22%
Bàn văn phòng đơn E-Ovani BDO-1606

Bàn văn phòng đơn E-Ovani BDO-1606 (1600x600x750 mm)

1,750,000₫ 2,250,000₫

-27%
Bàn văn phòng đơn E-Ovani BDO-1206

Bàn văn phòng đơn E-Ovani BDO-1206 (1200x600x750 mm)

1,100,000₫ 1,500,000₫

-29%
 Bàn văn phòng đơn E-Woodi có hộc BDWH-1407 (1400x700x750 mm)

Bàn văn phòng đơn E-Woodi có hộc BDWH-1407 (1400x700x750 mm)

1,490,000₫ 2,090,000₫

-32%
Bàn văn phòng đơn E-Woodi BDW-1407

Bàn văn phòng đơn E-Woodi BDW-1407 (1400x700x750 mm)

1,090,000₫ 1,600,000₫

-32%
 Bàn văn phòng đơn E-Woodi có hộc BDWH-1206 (1200x600x750 mm)

Bàn văn phòng đơn E-Woodi có hộc BDWH-1206 (1200x600x750 mm)

1,250,000₫ 1,850,000₫

-43%
 Bàn văn phòng đơn E-Woodi BDW-1206 (1200x600x750 mm)

Bàn văn phòng đơn E-Woodi BDW-1206 (1200x600x750 mm)

850,000₫ 1,500,000₫

-23%
Bàn văn phòng đơn E-OVani BDO-1406

Bàn văn phòng đơn E-OVani BDO-1406 (1400x600x750 mm)

1,550,000₫ 2,000,000₫

-23%
Bàn văn phòng đơn E-SQUARE BDS-146

Bàn văn phòng đơn E-SQUARE BDS-1406 (1400x600x750 mm)

1,550,000₫ 2,000,000₫